Næringsliv

Prisene stiger videre her hjemme, men ikke mye

Konsumprisindeksen steg 0,1 prosent fra april til mai. Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) var imidlertid opp mer enn ventet.

Norsk tilskuer - Foto: Scanpix

Norsk tilskuer - Foto: Scanpix

Artikkel av: Stein Ove Haugen
10. juni 2013 - 10.07

Konsumprisindeksen i Norge steg 0,1 prosent fra april til mai, mest på grunn av høyere priser på flyreiser.

Flyreiser bidro mest til oppgangen med en prisøkning på 18,6 prosent, og det var innenlandsreisene som viste størst oppgang. Økningen kan sees i sammenheng med langhelgene i midten av mai som følge av helligdagene. Matvarer viste prisoppgang på 0,8 prosent fra april, og de største prisøkningene ble målt for gruppene frisk frukt, andre bakervarer samt melk, ost og egg.

Beregnet husleie for selveiere økte 0,6 prosent fra april til mai, mens betalt husleie steg 0,5 prosent. Prisene på drift og vedlikehold av transportmidler gikk opp 0,6 prosent.

Økningen i KPI ble hovedsakelig dempet av prisene på elektrisitet inkludert nettleie, som falt 6,1 prosent fra april til mai. Møbler, innredning og dekorasjonsartikler viste prisnedgang på 3,3 prosent.

På årsbasis steg konsumprisindeksen 2,0 prosent.

Kjerneinflasjonen Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og energipriser, steg 1,4 prosent på årsbasis i mai.

Analytikerne hadde ifølge TDN Finans på forhånd spådd en oppgang på 1,2 prosent.

Over måneden var indeksen opp 0,3 prosent.

Mer om KPI her.

Produsentprisene Produsentprisindeksen (PPI) falt 2,2 prosent fra april til mai.

Et kraftig prisfall på naturgass var årsaken til lavere priser innenfor utvinning av råolje og naturgass i mai, mens oljeprisen var omtrent uendret fra april til mai.

Fall i elektrisitetsprisene på 12,1 prosent var en annen viktig årsak til nedgangen i PPI samlet. I mai ble prisene til norske husholdninger kraftig nedjustert som følge av lavere spotpriser i kraftmarkedet. Systemprisen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool falt med 19,3 prosent fra april til mai. Lavere elektrisitetspriser har gitt utslag i PPI på hjemmemarkedet som gikk ned med 1,1 prosent i mai, mens fall i gassprisen bidro til nedgangen i indeksen på eksportmarkedet.

Over året endte PPI ned 1,7 prosent.

Mer om PPI her.

Følg HegnarOnline på Facebook her!