Næringsliv

Hagen tar pensjonskamp til retten

Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen saksøker staten for «pensjonsran» og møter Statens pensjonskasse i retten.

Carl I Hagen - Foto: Finansavisen

Carl I Hagen - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Stein Ove Haugen
11. september 2013 - 07.44

Bakgrunnen for Hagens anke over sin egen pensjonsregulering er hva som skjedde før og etter innføringen av pensjonsreformen i 2012. Året før ble Hagen pensjonist, og Hagens poeng er at hans pensjon derfor skulle reguleres etter de reglene som gjaldt på det tidspunktet, skriver Aftenposten.

Da pensjonsreformen ble innført, ble stortingspensjonene regulert i takt med den allmenne lønnsutvikling - minus 0,75 prosent, noe som ble gjeldende for de løpende stortingspensjonene.

Hagen mener dette strider med Grunnlovens paragraf 97 om at ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft.

- Det er både det at man endrer sammenligningsgrunnlaget og dermed godtgjørelsen, og tar bort 0,75 prosent. I en tiårsperiode vil jeg miste 9 prosent av den pensjonen jeg skulle hatt utbetalt, sier Hagen.

- Jeg har ingen problemer med å bruke ord som ran og bedrageri. I alle år har jeg hørt at det var sånn det skulle være, og så endres dette etterpå. Også Justisdepartementets lovavdeling indikerer jo at dette kan være lovstridig, sier den tidligere Frp-formannen.

Hagen varslet at han ville gå til sak mot staten allerede under et innlegg på partiets landsmøte i slutten av mai, skriver ABC Nyheter. Saken skal først i Trygderetten. Deretter kan den gå videre til lagmannsretten og i teorien havne i Høyesterett til sist. (©NTB)