Næringsliv

Professor: - Naturlige variasjoner styrer klimaet

Mens klimaforskere flest advarer om global oppvarming, hevder professor Ole Humlum at temperaturen på jorda trolig vil synke.

Isbjørn. Arkivfoto: Scanpix

Isbjørn. Arkivfoto: Scanpix

Artikkel av: NTB
18. september 2013 - 09.36

Professor Ole Humlum tilhører mindretallet av forskere som ikke tror menneskene påvirker klimaet i særlig grad.

- Mest sannsynlig vil temperaturen på jorda synke de neste 10-15 årene, sier Humlum til NTB.

Oppvarmingen som allerede har skjedd, forklarer han med naturlige svingninger. Én viktig faktor skal være endringer i solas utstråling.

- Jeg blir mer og mer overbevist om at de naturlige variasjonene i klimaet har vært undervurdert, sier Humlum, som er professor i fysisk geografi ved Universitetet i Oslo.

Usikre anslag Humlum er ikke alene om sitt syn blant verdens klimaforskere. Men flere undersøkelser har bekreftet at han og meningsfellene utgjør et mindretall.

Ikke bare FNs klimapanel (IPCC), men også vitenskapsakademiene i USA, Storbritannia, Tyskland, Japan, Kina og nærmere 30 andre land slår fast at menneskeskapte klimautslipp har varmet opp jorda. Akademiene koordinerer forskning og standarder innenfor mange ulike fagfelt.

Hvor stor effekt utslippene har, kan imidlertid ingen si nøyaktig. I IPCCs nye hovedrapport er anslagene litt nedjustert, ifølge lekkasjer fra rapportens første del som offentliggjøres neste uke.

- Dette kan være et lite skritt i riktig retning fra IPCCs side. Men det er veldig langt igjen, sier Humlum, som tror effekten av CO2-utslippene er svært liten.

- Må begrunnes Fysiker Bjørn Samset, som selv har bidratt til IPCCs nye rapport, avviser Humlums konklusjoner. I en kronikk i Morgenbladet i sommer roste han likevel professoren for å ha gjort egen forskning innenfor fagfeltet han kritiserer.

- Det er helt OK å komme med en ny hypotese, så lenge den begrunnes, sier Samset, og viser til at Humlum har publisert artikler om klima i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter.

Kritikere av IPCC kalles ofte klimaskeptikere, en merkelapp Humlum misliker. Ifølge Samset har mange «skeptikere» en tendens til å ignorere kritikk og fremme dårlig begrunnede påstander.

Humlum er selv medlem av den omstridte organisasjonen Klimarealistene, som i fjor delte ut et hefte på norske videregående skoler som betviler at det finnes menneskeskapte klimaendringer.

Ifølge Samset er heftet «smekkfullt av feil». Humlum avviser kritikken og hevder uenighetene skyldes ulike tolkninger av fakta.

Trusler Uttrykket klimaskeptiker brukes ikke bare om forskere, men også om aktivister, politikere, bloggere og privatpersoner som tviler på at menneskene påvirker klimaet.

I USA har noen av «tvilerne» vært tilknyttet tankesmier som har tatt imot penger fra store selskaper som kan tape økonomisk på tiltak for å få ned CO2-utslippene.

På nettet framsettes det påstander om at IPCC er del av en stor konspirasjon, og både i USA og Australia har klimaforskere mottatt trusler.

- Jeg tar naturligvis avstand fra trusler, uansett hvem de måtte komme fra, sier Humlum.

Han mener det også kan ha sin pris å være uenig med IPCC. Forskere som kritiserer panelet, har litt vanskeligere får å få artikler på trykk, ifølge professoren.

Andre vitenskapsfolk er overbevist om at «tvilerne» har større innflytelse enn de fortjener. Den amerikanske forskeren Michael Mann hevder press fra skeptikere har fått IPCC til å dempe sine advarsler om menneskeskapte klimaendringer. (©NTB)