Næringsliv

Rygge kan bli treningsplass for krisesamhandling

Justis- og beredskapsdepartementet har satt i gang en utredning for å se på Norges første senter for samtrening mellom alle nødetater. Beredskapssenteret kan havne på Rygge.

Politikonstabel - Foto: Scanpix

Politikonstabel - Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
28. oktober 2013 - 06.02

Lærdommen etter terrorangrepet 22. juli har aktualisert behovet for mer samhandlingstrening, skriver VG.

Avisa melder at det militære anlegget på Rygge i Østfold kan brukes som treningsplass for samhandling i en krisesituasjon. Forsvaret er i ferd med å legge ned mye av sin aktivitet der.

Justisdepartementet har bedt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om å lage en studie som skal kartlegge behov for og nytte av et slikt senter.

Oppdragsbrevet til DSB ble sendt ut fra departementet før regjeringsskiftet. Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien mener militæranlegget er en godt egnet plass for et slikt treningssenter. (©NTB)