An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Ungdom vil ikke jobbe med servering

Under deres verdighet, usikker bransje og dårlig betalt. Det oppgir ungdom for ikke å ville jobbe i serveringsbransjen.

Oro Bar $amp; Grill - Foto: Finansavisen

Oro Bar $amp; Grill - Foto: Finansavisen

Artikkel av: NTB
7. oktober 2013 - 15.22

Det kommer fram i en studie som ble presentert av Åse Helene Bakkevig Dagsland på en forskningskonferanse arrangert av Nordlandsforskningen og Universitetet i Nordland.

Over 1.800 16-åringer er spurt.

Studien viser at unge ikke vil inn i serveringsbransjen, og at bransjen sliter med å skaffe arbeidskraft. Den er preset av høy turnover, lav utdannelse, stor andel korttidsstillinger og mange ansatte med utenlandsk bakgrunn.

Ifølge studien har foreldre stor innflytelse på hvilken utdannings- og yrkesvei barna deres velger, og Bakkevig Dagsland har spurt hvordan de tror foreldrene deres oppfatter arbeid i serveringsbransjen.

De negative svarene går på at det er under barnas verdighet og kompetanse, at bransjen er usikker, dårlig betalt, for dem med lave karakterer og at den er stressende og monoton.

- Mine funn viser at bransjen har et stort behov for å presentere seg selv på nye måter både overfor elevene og foreldrene hvis de skal ha håp om å få den arbeidskraften de trenger, sier Bakkevig Dagsland. (©NTB)

FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK