Næringsliv

Ungdom vil ikke jobbe med servering

Under deres verdighet, usikker bransje og dårlig betalt. Det oppgir ungdom for ikke å ville jobbe i serveringsbransjen.

Oro Bar $amp; Grill - Foto: Finansavisen

Oro Bar $amp; Grill - Foto: Finansavisen

Artikkel av: NTB
7. oktober 2013 - 15.22

Det kommer fram i en studie som ble presentert av Åse Helene Bakkevig Dagsland på en forskningskonferanse arrangert av Nordlandsforskningen og Universitetet i Nordland.

Over 1.800 16-åringer er spurt.

Studien viser at unge ikke vil inn i serveringsbransjen, og at bransjen sliter med å skaffe arbeidskraft. Den er preset av høy turnover, lav utdannelse, stor andel korttidsstillinger og mange ansatte med utenlandsk bakgrunn.

Ifølge studien har foreldre stor innflytelse på hvilken utdannings- og yrkesvei barna deres velger, og Bakkevig Dagsland har spurt hvordan de tror foreldrene deres oppfatter arbeid i serveringsbransjen.

De negative svarene går på at det er under barnas verdighet og kompetanse, at bransjen er usikker, dårlig betalt, for dem med lave karakterer og at den er stressende og monoton.

- Mine funn viser at bransjen har et stort behov for å presentere seg selv på nye måter både overfor elevene og foreldrene hvis de skal ha håp om å få den arbeidskraften de trenger, sier Bakkevig Dagsland. (©NTB)

FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK