Næringsliv

Virke om ny trend: Shoppestopp er feil

Vi har et sosialt ansvar for å opprettholde forbruket, mener Virke. - Vi tror de fleste skjønner at dette ikke går i lengden, sier Hanna Marcussen i Miljøpartiet De Grønne.

Louis Vuitton - Foto - Scanpix

Louis Vuitton - Foto - Scanpix

Artikkel av: Karen Thue
11. januar 2014 - 11.00

- Det er feil å gå inn i full shoppestopp, sier Bror Stende til HegnarKvinner. Stende er direktør for mote og fritid i Hovedorganisasjonen Virke.

Til tross for god kjøpekraft i befolkningen, var tallene for detaljhandel i november på den svake siden. Og veksten i julehandelen var ikke mye å skryte av.

Nå advarer Stende nordmenn mot å slutte å handle.

- Ved å handle opprettholder man en stor økonomi som mange mennesker rundt om i verden er avhengige av. Stopper man å kjøpe, rammes svært mange arbeidsplasser, i Norge, men særlig i de u-landene som avhenger av klesproduksjonen, understreker han.

Motreaksjon og trend

Shoppestopp, det å slutte å handle klær og forbruksvarer, har for lengst blitt etablert som en trend i Norge. Også kjendisene har kastet seg på bølgen. Så hvorfor er det slik at noen av oss har fått nok av shopping?

- Når det gjelder shoppestopp, så ser jeg på det som en motreaksjon mot den forbruksspiralen vi, som en del av den vestlige verden, har vært gjennom de siste 10-årene, sier Christine Warloe, forbrukerøkonom i Nordea.

- Gjennom økt kjøpekraft og stadig rimeligere varer som følge av at flere og flere av de tingene vi kjøper oss produseres i lavkostland, har vi kunnet fylle handleposene og hjemmene våre med stadig mer. Men om ikke forbrukeren kommer til et absolutt metningspunkt, så er det nok mange som kan føle på både plassbegrensninger og at denne stadige fornyelsen - enten det gjelder møbler, elektronikk eller klær - ikke er like givende, fortsetter hun.

Lykkeligere liv

Flere shoppestoppere opplever det som en positiv endring å slutte å handle. Forfatter av boken Shoppingfri, Irina Lee (37), gjennomførte to års shoppedetox, og opplevde at livet ble bedre.

- Livet uten shopping er lykkeligere og lettere, sa tobarnsmoren nylig til magasinet Mamma.no.

Men ifølge Virke er det viktig å opprettholde forbruket.

- De som driver shoppestopp har kanskje handlet for mye før, men vi har et sosialt ansvar for å opprettholde forbruket, sier Stende.

Er det ikke galt at folk bare skal kjøpe og kjøpe flere ting de ikke har bruk for?

- Vi oppfordrer ikke folk til å forbruke mer enn de trenger. Og jeg har tiltro til norske forbrukere, de handler det de trenger når de trenger det. Dessuten er vi alle nødt til å fornye tingene våre. Barn vokser fra klær, og mat må vi jo faktisk ha.

Miljø og arbeidsplasser

Stende synes miljøperspektivet er viktig, men mener det ikke er noen smart løsning å slutte og handle.

- Det jobbes mye med å forbedre produksjonen av klær, og gjøre den mer klimavennlig. Vi må bli mer bærekraftige og mindre miljøbelastende, men det er ikke gjort over natten. Og vi kan ikke skru av bryteren på dagen. Bangladesh sin økonomi er 80 % avhengig av klesproduksjonen. De ville i så fall lide voldsomt, sier han.

Talskvinne for Miljøpartiet De Grønne, Hanna E. Marcussen er uenig i at nordmenn skal øke forbruket.

- Skulle alle hatt den materielle levestandarden vi har i Norge i dag ville vi brukt tre jordkloder. Vi tror de fleste skjønner at dette ikke går i lengden. Det urealistiske er å tro at forbruket kan fortsette å øke, sier hun.

- Den økonomiske boblen Norge er i nå, med fire prosent årlig lønnsvekst og enorm vekst i statsbudsjettet, vil flate ut når lønnsomheten i olje- og gassvirksomheten går ned. Dette vil skje før eller siden, ettersom olje- og gass er ikke-fornybare ressurser, men også fordi fornybare løsninger blir stadig mer konkurransedyktige.

Mer tid, mindre jag

Hva gjelder arbeidsplassene i fattige land, mener Marcussen at den vestlige verden først må begynne å betale det varene faktisk koster, og ikke kjøpe dem til underpris.

- Derfor mener vi fairtrade-ordninger er viktige, sier hun.

Men er et kraftig redusert forbruk mulig i vår økonomiske system, uten dramatiske konsekvenser?

- Vi vil ha et samfunn der folk har mer tid til hverandre og opplevelser heller enn å jage etter mer materielt, og ofte miljøskadelig forbruk. I vårt alternative statsbudsjett har vi derfor foreslått en rekke tiltak som vil gjøre miljøskadelig forbruk dyrere, samtidig som vi gjør det billigere og enklere å velge miljøriktig. Vi vil ikke avskaffe det økonomiske systemet vårt, men vi vil innrette det slik at vår velstand i dag ikke ødelegger for fremtidige generasjoners velferd.

Tjenester fremfor detaljer

Tall fra SSB (statistisk sentralbyrå), viser at veksten i tjenesteforbruket og utenlandsreiser er større enn det man ser innenfor den tradisjonelle detaljhandelen.

- Fra reiselivsbransjen kan vi bekrefte at vi ser en trend der restaurantbesøk, weekendturer, skihelg og så videre blir brukt som gaver. I en tid der folk har det meste de trenger er det ikke rart at mange blir mer glad for tid og opplevelser sammen. Dette vil i tilfelle også komme reiselivsnæringen til gode og bety positiv vekst, sier Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv til HegnarKvinner.

Nordmenn bruker altså penger - selv om det ikke er på klær. Forbrukerøkonom i Nordea, Christine Warloe, mener derfor shoppestopp kan forsvares.

- Det er klart at forbruket vårt er en viktig spillebrikke inn i det som skaper arbeidsplasser og velferden i samfunnet. Men å bruke de samme pengene på restaurant eller hos frisøren er jo også med på å skape arbeidsplasser. En nedgang i varekonsum er kanskje en større trussel for sysselsettingen i lavkostlandene, hvor mange av varene produseres, enn her hjemme. I tillegg er det jo en miljødimensjon her - i alle fall hvis man ser bort fra reising. En dreining i forbruket mot mer tjenester og opplevelser kan ha flere gevinster enn ulemper.

FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK