Næringsliv

Vil ta arrest for 116 millioner kroner

Boet vil begjære arrest i Mårten Røds verdier i Norge og utlandet.

Mårten Rød - Foto: Finansavisen

Mårten Rød - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
5. mars 2014 - 08.17

Etter en knusende tingrettsdom for Mårten Rød (65) setter bostyrer i gang jakten på 116 millioner, skriver DN.

- Det vil være en prioritert oppgave å igangsette inndrivelsesprosessen av boets erstatningskrav. Boet må forsøke å få sikkerhet for kravet her i landet og i utlandet, sier Tone Bjørn til avisen, bostyrer for konkursboet etter oljeserviceselskapet Marine Subsea, etter domsavsigelsen mot tidligere styreleder, Rød.

- Boet vil vurdere overføring av verdier fra Rød til datteren og eventuelt andre nærstående som har funnet sted i den senere tid. Det kan ikke utelukkes at det vil bli søkt tatt arrest også i slike verdier, utdyper Bjørn.