Næringsliv

Innvandring for over 210 mrd. siden 2005

Innvandrerbefolkningen doblet seg under den rødgrønne regjeringen, og utgjør nå 15 prosent av befolkningen. Det har kostet mer enn 210 milliarder kroner siden 2005.

Artikkel av:  Redaksjonen
26. april 2014 - 10.05

«Neppe noen andre faktorer har påvirket norsk økonomi sterkere enn innvandring i de senere årene. Det ville være en unnlatelsessynd ikke å analysere økonomiske virkninger av innvandring, selv om temaet vekker følelsesladet debatt», skrev Statistisk sentralbyrå (SSB) i Samfunnsspeilet i desember 2013 ifølge Finansavisen.

Byrået har nå oppsummert at innvandrere og deres norskfødte etterkommere talte 759.200 personer ved utgangen av fjoråret. Dette utgjør 15 prosent av befolkningen på 5,1 millioner. Tilsvarende tall ved utgangen av 2005 var 8 prosent av en befolkning på 4,6 millioner.

I løpet av perioden med rødgrønn regjering økte befolkningen med 10,1 prosent, nesten 470.000 personer. Åtte av ti nye borgere er enten innvandrere eller norskfødte med to innvandrerforeldre, skriver Finansavisen.

Polakker utgjør den største gruppen og teller 91.200. På andreplass kommer svenskene med 38.400.

Men selv etter positive bidrag fra arbeidsomme polakker og svensker, beløp den rødgrønne innvandringsregningen seg til hele 163 milliarder kroner netto.

Det betyr at forrige regjering brukte rundt en fjerdedel av oljepengene i perioden på å tette hullet i innvandringsregnskapet, skriver Finansavisen.

Innvandring fra Somalia, som nå er tredje største gruppe, og andre ikke-vestlige land, særlig land som er tilknyttet Organisasjon for islamsk samarbeid (OIC), har kostet.

De statsfinansielle nettokostnadene for ikke-vestlig innvandring gjennom perioden 2006 til 2013 beløper seg til vel 213 milliarder kroner.

Les hele saken i lørdagens utgave av Finansavisen!