Næringsliv

Solberg lovet 12,75 klima-milliarder på landsmøtet

Regjeringen vil øke bevilgningene til klimafondet med 12,75 milliarder kroner og lansere flere klimatiltak, sa statsminister og Høyre-leder Erna Solberg (H) i sin tale til partilandsmøtet.

Artikkel av: NTB
9. mai 2014 - 15.12

– Regjeringen skal de neste tre årene øke bevilgningene med 12,75 milliarder kroner mer enn klimaforliket legger opp til. 4,2 milliarder kroner kommer allerede i årets reviderte nasjonalbudsjett, røpet Solberg.

I dag står det 40 milliarder kroner i det statlige klimafondet. I klimaforliket ble det fastslått at fondet skal økes med 5 milliarder kroner i året. I løpet av 2014, 2015 og 2016 skal altså dette beløpet nesten dobles.

– Forsterker klimaforliketRegjeringen vil også forsterke klimaforliket ved å skru opp tempoet i arbeidet med å fase ut oljefyring i statlige bygg og innføre en ny ordning som skal stimulere til enøk-investeringer i private hjem.

– La det ikke være noen tvil om hvor vi står. Norge skal ta sin del av ansvaret slik klimaforliket tydelig slår fast, sa Solberg i sin tale til landsmøtet.