Næringsliv

Skrekkscenariet ble virkelighet

Bjørn Roger Wilhelmsen skulle vise konsekvensene av et nesten urealistisk stort fall i oljeinvesteringene. Da han var ferdig, viste SSB-tallene akkurat et så stort fall.

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen, Nordkinn Asset Management, sammen med forsker Torbjørn Eika, SSB, og Elisabeth Holvik, SpareBank 1 Gruppen.
Centre for Monetary Economics, CME, BI.
Seminar om oljeinvesteringenes betydning.

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen, Nordkinn Asset Management, sammen med forsker Torbjørn Eika, SSB, og Elisabeth Holvik, SpareBank 1 Gruppen. Centre for Monetary Economics, CME, BI. Seminar om oljeinvesteringenes betydning.

Artikkel av: Magnus Berg Johansen
15. juni 2014 - 00.01

Med bruk av modeller fra SSB skulle sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen I Nordkinn Asset Management illustrere virkningene av et stort fall i oljeinvesteringene - ment for å være en illustrasjon av et ekstremutfall.

Rett etter tikket det inn melding om at ekstremfallet var en realitet fremfor en bekymrende tanke.

- I stedet for å se på en forsiktig halvering over 20 år, slik SSB har forutsatt, lot jeg oljeinvesteringene falle med 20 prosent to år på rad. Jeg tenkte at dette var et temmelig urealistisk fall i 2015, men det var før oljeinvesteringstellingen kom i dag, uttalte Wilhelmsen til Finansavisen fredag.

På spørsmål om et fall på 20 prosent er et realistisk scenario for neste år, svarer økonom:

- I utgangspunktet trodde jeg på en liten nedgang, mens 20 prosent virket mye. Nå virker det veldig realistisk.

Sjokket kommer

For bare én uke siden la SSB frem prognoser, hvor de nok engang ventet omtrent uendrede investeringer flere år fremover.

Så kom resultatet av tellingen SSB gjorde med samtlige oljeselskaper om konkrete og godkjente investeringsplaner. Planene er 26 milliarder kroner lavere enn planene for i år, da selskapene ble spurt på samme tid i fjor.

Halvert BNP-vekst

Basert på disse tallene tror ikke Wilhelmsen at SSBs modeller tar inn over seg hvor mye husholdningenes forventninger vil svekkes ved et så brått fall.

I sine beregninger har han lagt inn fall i forbrukertilliten som ble brukt i en 2009-studie for BIs Centre for Monetary Economics - estimatene viser store fall både for økonomisk vekst og boligpriser.

Skal vi tror analysen vil nemlig veksten i fastlands-BNP bli halvert til rett over 1 prosent, boligprisene vil falle med 10 prosent sammenlignet med SSBs hovedbilde og ledigheten vil raskt komme opp mot 4,5 prosent.

- Jeg tror dette er en fornuftig håndtering av husholdningenes forventninger. Det ville være urimelig og galt å tro at husholdningene ikke lot seg påvirke av et slikt fall i investeringene, svarer SSB-økonomen som var ansvarlig for de oppdaterte tallene, Torbjørn Eika, til Finansavisen.