Næringsliv

Potensielle tap fra eiendomsbransjen har økt

Bølger i eiendomsbransjen kan skape problemer.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.

Artikkel av:  Redaksjonen
14. juli 2014 - 12.21

Det er liten grunn til å frykte tap fra husholdningssektoren, viser en Norges Bank-studie. Finansavisen kan i dag fortelle at potensielle tap fra eiendomsbransjen har økt.

Bankene risikerer tap gjennom nedskrivinger og tap i eiendomsselskapene, tap på egne eiendomsprosjekter og tap hvis prisfall gir stans i byggeprosjekter.

Hvis boligprisene faller, slår det langt hardere ut i boliginvesteringene enn i konsumet. Trolig betyr et boligprisfall på en prosent at boliginvesteringene faller med like mye, skriver Norges Bank-økonomene.

Store svingninger i boliginvesteringene gir klar fare for banktap. Det potensielle tapet har økt fordi bankenes utlån til bolig- og eiendomsutvikling har økt klart over tid.

Samlet finner forskerne et «signal om at eiendomskanalen i større grad er sårbar for et fall i boligprisene enn tidligere,» og oppfordrer til å følge utviklingen i eiendomsmarkedet nøye, skriver Finansavisen.