Næringsliv

- Lev din strategi

Sensommeren er en perfekt tid for å revidere din virksomhets strategiske kjerne, din lidenskap og gjennomføringsevne.

Inger Myklebust  - Foto - Privat

Inger Myklebust - Foto - Privat

Artikkel av: Karen Thue
4. august 2014 - 14.58

Aller først. Hva er egentlig strategi?

Det finnes mange gode definisjoner på strategi, blant annet denne av Johnson and Scholes:

“Strategy is the direction and scope of an organisation over the long-term: which achieves advantage for the organisation through its configuration of resources within a challenging environment, to meet the needs of markets and to fulfill stakeholder expectations”.

Strategi krever at man tar valg om en usikker fremtid. Man må være kreativ nok til å se for seg muligheter som kanskje eller kanskje ikke eksisterer. Og man må velge noe bort.

Husk at operasjonell effektivitet ikke en strategi. Det er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Michael Porter minner oss så fint på faren ved å glemme riktig balanse:

”…Companies have properly invested energy in becoming leaner and more nimble. In many industries, however, what some call hypercompetition is a self-inflicted wound, not the inevitable outcome of a changing paradigm of competition… And bit by bit, almost imperceptibly, management tools have taken the place of strategy. As managers push to improve on all fronts, they move farther away from viable competitive positions…”

Å LEVE SIN STRATEGI HANDLER OM GOD LEDELSE

Kristin Skogen Lunds 5-15-80 oppskrift på god ledelse har fått mye oppmerksomhet: 5 prosent handler om strategi, 15 prosent om posisjon og 80 prosent handler om den daglige gjennomføringsevnen.

Hvordan de menneskelige “systemene” jobber sammen er “hemmeligheten” som er vanskelig for konkurrentene å kopiere.

Tenk over hvordan det indre livet i din virksomhet fungerer og hvordan dette spiller med eksterne omgivelser og kundene.

I en virksomhet jeg jobbet i tidligere var den uttalte “hemmeligheten” at bare vi klarte å gå bort fra silotenkning og samle oss på tvers av forretningsområdene mot kunden så ville vi vinne. Men det var lettere sagt enn gjort. Det handlet om personkjemi, endrings- og risikovilje og ikke minst insentiver.

Ledelsen må leve "hemmeligheten" for å lykkes!

TA DEG TID TIL “TIME-OUTS” FOR Å REVIDERE DEN STRATEGISKE KJERNE OG GJENNOMFØRINGSEVNEN

Mange vil være tjent med å stoppe opp litt oftere for å spørre seg om dagens fokus i tilstrekkelig grad bringer virksomheten mot visjonen og følger strategien. Undersøkelser fra Norton & Kaplan viser at

- 85% av ledergruppene bruker mindre enn 1 time månedlig på å diskutere strategi

- bare 5% av medarbeiderne forstår virksomhetens strategi

- 60% av virksomhetene har ikke koblet budsjettene til strategien

- bare 25% av lederne har insentiver til virksomhetens strategi

Hvordan er det for din virksomhet? Tid for å revidere den strategiske kjerne, lidenskapen og gjennomføringsevnen?

Her er noen spørsmål å starte med:

- Hva er dagens ståsted? Hvordan setter vi fotavtrykk?

- Er vår visjon og forretningside bærekraftig og tilstrekkelig differensiert?

- Hva særpreger oss i markedet – hvorfor skal kunder og samarbeidspartnere velge oss? Gjennomsyres vår strategiske plattform i alt vi gjør?

- Hvem selger vi til – og hva selger vi?

- Hva særpreger oss og vår arbeidsform? Har vi en sunn friksjon oss i mellom eller er vi for snille (et ekko-kammer) – eller kanskje for slemme mot hverandre? Er vi rigget for å oppnå resultater i fellesskap?

- Hva er våre ambisjoner og lidenskap? Langsiktig mål (3 – 5 år) og viktigste strategiske initiativ i år

- Hvordan kan vi forbedre vår gjennomføringsevne?

Inger A Myklebust -  Partner i Considium Consulting Group og blogger HER