Næringsliv

Oljefondets sjef sier de gode tidene er over

De gode tidene, da Oljefondet vokste med flere hundre millioner kroner på et kvartal, er over. De tre siste månedene gikk Oljefondet nesten i null.

Yngve Slyngstad Foto: Finansavisen

Yngve Slyngstad Foto: Finansavisen

Artikkel av: NTB
29. oktober 2014 - 17.33

Den norske oljesmurte sparegrisen – Statens pensjonsfond utland – la på seg med beskjedne 0,1 prosent de siste tre månedene.

 

Oljefondets forvaltere gjorde det dermed dårligere enn markedet. Samlet avkastning på aksjer og renter var 0,5 prosent svakere enn referanseindeksen.

 

I rene penger økte verdien av fondet med 15 milliarder kroner siden andre kvartal. Aksjeinvesteringer ga et rent tap, mens rentepapirer og eiendom trakk opp.

 

10 prosent siste år

 

Oljefondets sjef Yngve Slyngstad gjør det klart at vi ikke kan vente en avkastning fremover som står i stil med de overskuddene som er oppnådd tidligere.

 

– De siste tolv månedene er avkastningen 10 prosent. Fratrukket en lav prisstigning, har vi hatt en realavkastning på 8,4 prosent. Dette kan vi ikke forvente vil fortsette i tiden fremover, sa Slyngstad da han presenterte resultatet for tredje kvartal onsdag.

 

Oljefondets verdi var 5.534 milliarder kroner ved utgangen av september. Det kan være grunn til å minne om at så sent som ved starten av fjoråret var verdien 3.816 milliarder kroner.

 

Bundet i renterMen tidene endrer seg. Det er «uro i markedene». Oljefondets resultater vil kunne svinge med 500 millioner kroner den ene eller andre veien i et normalår, opplyser Slyngstad.

 

– En nedgang i verdensøkonomien og i fremvoksende økonomier er priset inn av markedet allerede, sier oljefondssjefen.

 

I tillegg er fondets plassering av noe nær hver fjerde krone i langsiktige rentepapirer ikke noe gullkort for tida. Dessuten har aksjemarkedet ifølge Slyngstad hatt særdeles hyggelige tall de siste årene, noe som ikke kan legges til grunn som en normalsituasjon.

 

På spørsmål fra NTB om hva vi kan vente av avkastning framover, viser Slyngstad til sentralbanksjefens tale for to år siden.

 

– Han mener det er rimelig å snakke om 3 prosent. Finansdepartementet legger fremdeles til grunn 4 prosent. Så der er det uttrykt to forskjellige tall. Jeg deler naturlig nok sentralbanksjefens analyse. (©NTB)