Næringsliv

Belønner lydige undersåtter — motforestillinger straffes

Hele to av tre norske arbeidsplasser har fått et mer autoritært klima de siste årene, ifølge en fersk måling.

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
11. desember 2014 - 08.30

– Stadig flere bedrifter belønner lydige undersåtter, og straffer de som har motforestillinger, sier forbundsleder i organisasjonen Lederne, Jan Olav Brekke., ifølge en pressemelding.

Dyster lesning

Det blåser en streng, kald vind over norsk arbeidsliv. I den nye utgaven av Norsk Ledelsesbarometer fra organisasjonen Lederne trekkes parallellen både til kontrollsystemene i Sovjet-statene og til 1984, George Orwells dystopiske roman om storebrorsamfunnet.

– Våre funn er dyster lesing for alle som setter pris på åpne dører, samarbeid og medbestemmelse i arbeidslivet. Hele 67 prosent av tillitsvalgte i norske selskaper svarer at arbeidslivet har blitt mer autoritært de siste årene, sier Brekke i meldingen.

Hard HR-ledelse

Forsker Bitten Nordrik er en av forfatterne av årets ledelsesbarometer. For å forklare den autoritære trenden retter hun pekefingeren mot en relativt nytt, importert fenomen i norsk arbeidsliv: Hard HR-ledelse.

– Vi liker å hevde at Norge har det mest demokratiske arbeidsliv i verden, men også her til lands ser vi at det er vanskelig å få til en systemdebatt. Til og med tillitsvalgte kvier seg for å stå fram med kritikk, og kritikk som fremmes anonymt blir avvist som enkelttilfeller, sier Nordrik.

– Det er rett og slett ingen vilje til å ta en reell diskusjon om systemene og alternativer, og dermed blir trendene stående. Ikke bare som en slags beste praksis, men også eneste praksis, fortsetter forskeren.