Næringsliv

Slik skal regjeringen ta useriøse aktører i arbeidslivet

Denne uken la regjeringen frem en strategi for å styrke innsatsen mot de useriøse aktørene i arbeidslivet. 

Statsminister Erna Solberg. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Artikkel av: Stian Jacobsen
18. januar 2015 - 04.34
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Strategien inneholder blant annet tiltak for tettere samarbeid mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV og andre offentlige etater.

- Vi vil bekjempe arbeidslivskriminalitet gjennom et bredt samarbeid mellom offentlige myndigheter og arbeidslivets parter. Dersom useriøsitet og kriminalitet får bre om seg er den norske arbeidslivsmodellen i fare, slår statsminister Erna Solberg fast.

- Alle med ansvar for å kjøpe inn varer og tjenester har en viktig rolle for å hindre at kriminelle aktører får innpass i arbeidslivet. Det gjelder både i privat og offentlig sektor, understreker statsministeren.

Kort oppsummering av forslagene:

Tettere samarbeid med partene i arbeidslivet. Partene har spilt en viktig rolle i arbeidet så langt, og oppfølging og videre utvikling av innsatsen skal drøftes med partene i Regjeringens Kontaktutvalg.

Kontroll og oppfølging. Samarbeidet mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV og andre offentlige etater skal styrkes og gjøres mer systematisk.

Offentlige innkjøp. Regjeringen innfører bestemmelser som åpner for å begrense antall underleverandører i kontraktskjedene i bransjer hvor det er særlig store utfordringer. Offentlige oppdragsgivere skal kunne stille krav om bruk av lærlinger.

Tiltak med særlig betydning for byggenæringen. Regjeringen arbeider med flere tiltak som har særlig betydning for byggenæringen: Godkjenning av utenlandsk fagutdanning, videreutvikling av sentral godkjenning av foretak, registre eller godkjenningsordninger som synliggjør om foretak følger regelverket og forbedring av ordningen med id-kort (HMS-kortene) i bygg og renhold, blant annet for å gi mulighet til oppslag i sanntid mot offentlige registre.

Styrket kunnskap og informasjon. Regjeringen gjennomfører kartlegging av omfanget av den svarte økonomien og hvordan likebehandlingsreglene i vikarbyrådirektivet etterleves. Det skal gjennomføres en ekstern evaluering av hvordan etatene samarbeider på lokalt nivå.

Internasjonalt samarbeid. Norge vil delta aktivt i nye samarbeidsinitiativer i EU-regi og ta i bruk de muligheter EØS-avtalen gir oss for å styrke samarbeidet med tilsyns- og kontrollmyndigheter i andre land.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.