Næringsliv

Spår en tidobling på fem år

- Tilgang til høyere hastigheter, gir bedre opplevelser, forteller teknologidirektør Nils-Ove Gamlem.

mobil.jpg

mobil.jpg

Artikkel av: Stian Jacobsen
8. februar 2015 - 00.02

Cisco forventer at kommunikasjon mellom maskiner, samt raskere mobile nettverk, vil sørge for en tidobling av den mobile datatrafikken de neste fem årene.

Volumet er 292 ganger mer datatrafikk enn hva som ble generert i år 2000 inkludert både mobile og faste datanettverk.

- Tilgang til høyere hastigheter, gir bedre opplevelser. Dette driver igjen opp bruken. Mere og mere av arbeidsstyrken blir mobil, og folk forventer tilgang til de samme tjenestene på farten som på kontoret, sier teknologidirektør i Cisco Norge, Nils-Ove Gamlem.

Cisco forventer at veksten i mobil datatrafikk vil vokse tre ganger så mye som datatrafikk i kablede nett.

Blant annet vil dette være en konsekvens av at flere brukere vil kobles opp i mobile nett, fra 4,3 milliarder brukere i fjor til 5,2 milliarder i 2019.

Andelen mobilbrukere vil øke fra 59 prosent i 2014 til 69 prosent i 2019.