Næringsliv

Cargill kjøper EWOS for 12 mrd.

EWOS blir solgt til Cargill for over 12 milliarder kroner.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
17. august 2015 - 08.30

Cargill har inngått avtale med Altor Fund III og Bain Capital Europe III om å kjøpe EWOS, en ledende produsent av laksefôr globalt, for 1,35 milliarder euro, noe som tilsvarer 12,35 milliarder kroner.

Transaksjonen er avhengig av myndighetenes godkjennelse og forventes ferdigstilt innen utgangen av kalenderåret.

- Denne betydelige transaksjonen, som er det andre havbruksoppkjøpet Cargill har annonsert på to måneder, er en strategisk investering i vår langsiktige vekst og bevis på vårt engasjement for den voksende oppdrettsnæringen, sier David MacLennan, president og CEO i Cargill.

Oppkjøpet gir Cargill inntreden i laksefôrmarkedet og vil medføre at Cargills virksomhet innen dyrefôr blir en ledende aktør i den voksende laksefôrnæringen, en av de mest avanserte og profesjonelt drevne segmenter innen global akvakultur.

Cargill skaffer seg syv fôrfabrikker gjennom transaksjonen; tre i Norge, og en hver i Chile, Canada, Skottland og Vietnam. I tillegg har EWOS to ledende FoU-sentre i Norge og Chile. EWOS produserer mer enn 1,2 millioner tonn fôr årlig for de største lakseoppdretterne i verden.