Næringsliv

Advarer mot skattesmell for pensjonister

Norsk kildeskatt medfører at mange pensjonister taper stort på skattemessig utflytting. Også formueskatten kan bli høyere.

Advokat Erik Lundmoen (t.h.) og advokatfullmektig Bernhard Getz i Advokatfirma Ræder. Foto: Eivind Yggeseth/FA

Advokat Erik Lundmoen (t.h.) og advokatfullmektig Bernhard Getz i Advokatfirma Ræder. Foto: Eivind Yggeseth/FA

Artikkel av:  Redaksjonen
30. november 2015 - 15.00

Det er to ulike former for skattemessig utflytting: Skattemessig emigrasjon etter norske internrettslige regler, samt skattemessig utflytting etter skatteavtale.

- I det første tilfellet må skattebetaleren selv godtgjøre og informere at vilkårene for utflytting er oppfylt, opplyser advokat Erik Lundmoen i Advokatfirma Ræder til Finansavisen.

- Skatteavtale er noe du må vise til, dersom du kan bli dobbeltbeskattet, med skatter fra to land. Du må selv opplyse myndighetene om dette.

Mange skattefradragEn nordmann kan flytte til og kjøpe bolig i et annet land, for deretter å benytte skatteavtalen til å redusere skatteplikten til Norge. For i enda større grad å komme seg ut av det norske skattesystemet, kan han deretter - gitt visse vilkår - søke om utflytting etter norske internrettslige regler.

Faksimile: Finansavisen

Ekspertene advarer imidlertid at resultatet i enkelte tilfeller kan bli at man betaler mer skatt til Norge enn om man ikke hadde flyttet i det hele tatt, skriver Finansavisen.

Dette gjelder særlig for dem med lave inntekter: For eksempel vil en ugift person bosatt i Norge og med en pensjon på 180.000 kroner hverken betale inntektsskatt eller folketrygd.

Situasjonen kan endre seg dramatisk, så snart du får godtatt skattemessig utflytting etter norsk internrett.

Da kan Norge kreve en kildeskatt på 15 prosent av offentlige pensjoner opptjent her i landet.

For å gjøre sammenligningen riktig, må man ifølge Finansavisen også regne inn en frivillig folketrygdavgift på 5,1 prosent. Dermed er den samlede satsen 20,1 prosent.

Slipper ikke formueskattSkattemessig utflytting etter norsk internrett kan dessuten medføre at din norske formueskatt stiger betydelig.

Som bosatt i Norge får du i dag et bunnfradrag på 1,2 millioner kroner for formuebeskatningen.

En skattemessig utflytting etter norsk internrett innebærer imidlertid at bunnfradraget faller bort, og at kommunal formuesbeskatning på 0,7 prosent slår inn fra første krone. Det er da en mager trøst at den relativt lave statlige formueskatten på 0,15 prosent unngås, skriver Finansavisen.

Les mer i mandagens utgave av Finansavisen!