Næringsliv

Hvor stor er egentlig effekten av flybonus?

– Ut i fra de analysene Konkurransetilsynet har gjort ser det ikke ut som gjeninnføringen av bonusprogram foreløpig har gitt store utslag i innenriksmarkedet, sier Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Fly fra SAS og Norwegian - Foto: Scanpix

Fly fra SAS og Norwegian - Foto: Scanpix

Artikkel av: Stian Jacobsen
30. november 2015 - 12.13

Konkurransetilsynets analyser viser at gjeninnføringen av bonusprogram så langt ikke har gitt store effekter på konkurransen i innenriks luftfart. Det kommer frem av en melding mandag.

Tilsynet ønsker å se mulige effekter på noe lengre sikt.

Konkurransetilsynet har fulgt nøye med på konkurransen i innenriks luftfart etter at forbudet mot bonusprogram ble opphevet 16. mai 2013. SAS og Norwegian har inngitt informasjon fra selskapenes ruteregnskap, bonusprogram og storkundeavtaler på et utvalg av norske innenriksruter. 

I brev sendt til Nærings- og fiskeridepartementet i dag har Konkurransetilsynet gitt en kort beskrivelse av markedsutviklingen etter 2013.

- Ut i fra de analysene Konkurransetilsynet har gjort ser det ikke ut som gjeninnføringen av bonusprogram foreløpig har gitt store utslag i innenriksmarkedet. Likevel observeres visse endringer i markedet som gjør at tilsynet mener det fortsatt er behov for å følge nøye med på den videre utviklingen, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese. 

Med høy innenriks reiseaktivitet er det av stor betydning for norske forbrukere at konkurransen i luftfarten fungerer godt.

- Det er for tidlig å konkludere endelig siden effektene av gjeninnføringen av bonusprogram kan tenkes å skje over en lengre tidsperiode, sier Nese.

Konkurransetilsynet viderefører derfor dagens ordning med opplysningsplikt for SAS og Norwegian på utvalgte innenriksruter. Konkurransetilsynets pålegg om å videreføre opplysningsplikten vil gjelde ut 2016.