Næringsliv

Solberg i rette med Venstres asylforslag

Statsminister Erna Solberg (H) avviser kontant mange av samarbeidspartiet Venstres innspill i asylforhandlingene.

Statsminister Erna Solberg. Foto: NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg. Foto: NTB scanpix

Artikkel av: NTB
10. november 2015 - 06.21

NTB har konfrontert Høyre-lederen med sju av Venstres konkrete forslag til asylsamtalene på Stortinget.

– Min største motforestilling er at ingen av disse forslagene bidrar til å begrense strømmen. Noen av dem bidrar til å øke strømmen, sier Solberg til NTB.

– Nå er førsteprioritet de tiltakene som gjør at vi kan begrense strømmen og bevare et asylinstitutt, konstaterer hun.

Klokken 12 tirsdag møter statsministeren de parlamentariske lederne på Stortinget for å diskutere asylkrisen og informere om behovet for nye hurtigtiltak.

Nei til jobb fra dag én

Når selve asylforhandlingene på Stortinget gjenopptas, er usikkert. Målsettingen er å få på plass en avtale innen jul.

Mens Venstre presenterte sine forslag før helgen, la Høyre og Frp mandag fram en felles liste med innstrammingstiltak som utdyper allerede kjente forslag fra regjeringen. Solbergs uttalelser ble gitt før denne listen ble kjent.

Solberg understreker at hun ikke har sett hele Venstres liste. Men ett av forslagene hun har minst til overs for, er at personer som har vært på asylintervju, skal få midlertidig arbeidstillatelse fra dag én.

– Dette er den største «pullfaktoren» vi kunne gjennomført. Jobb fra dag én ville være en invitasjon til å få flere asylsøkere i dag, sier Solberg.

Sikkerhet

Hun avviser også forslaget om å la Utlendingsdirektoratet (UDI) overta ansvaret for registrering av nyankomne fra Politiets utlendingsenhet (PU).

– I en krise må man håndtere ting og ikke lage nye systemer, sier Solberg.

Hun minner om at dette forslaget tidligere er lagt til side av sikkerhetsmessige grunner.

Av samme grunn er Solberg skeptisk til forslaget om en forenklet prosedyre i klare innvilgelsessaker.

– Det som gjør det vanskelig, er identitetskontroll. Det er et sikkerhetsspørsmål.

Venstre vil også, av kostnadshensyn, ha revurdert den borgerlige avtalen om å opprette flere lukkede mottak/retursentre.

– Jeg synes ikke tiden er inne for å revurdere den typen avtaler nå. Hvis vi skal ha uttransportering av folk, må vi, for å sikre retur, kanskje ha flere lukkede plasser, varsler Solberg.

Bosetting

Venstre-forslagene berører også en annen stor utfordring, nemlig bosetting. Norske kommuner blir bedt om å bosette 18.000 flyktninger og asylsøkere i 2016.

Solberg mener kommunene må ha en viss kontroll over bosetting, men ønsker forslaget om nye aktører i dette arbeidet velkommen.

Men hun er mer lunken til det Venstre sier om selvbosetting – at det «må legges til rette for at flere selv kan finne bolig og jobb». Regjeringen nøyer seg selv med å si at den vil innhente innspill fra KS om endringer, «herunder mer bruk av selvbosetting innenfor dagens frivillighetslinje».

Solberg frykter en såkalt ghettofisering ved at for mange nyankomne bosetter seg samme sted. Hun mener noen kommuner med stor belastning absolutt ikke bør ha selvbosetting.

– Det er viktig å tenke over at vi ikke gjør tiltak som skaper en ghettofisering, sier hun.

Venstre-forslaget om å behovsprøve rett til innkvartering i særlige situasjoner uroer Solberg av samme grunn. Hun advarer mot en situasjon hvor mange flytter inn hos slektninger, og myndighetene mister oversikt over hvor flyktninger er. (©NTB)