Næringsliv

Vil begrense asylprofitt

De seks partiene bak integreringsforliket på Stortinget, vil sikre bedre tilgang på mottaksplasser for å begrense at det tas ut store utbytter på drift av mottak.

Artikkel av: NTB
17. desember 2015 - 13.55

I henhold til avtalen ber Stortinget regjeringen om å iverksette tiltak for å sikre god tilgang på mottaksplasser «slik at det kan unngås at aktører kan ta ut store utbytter i forbindelse med opprettelse og drift av asylmottak».

Forliket krever også tiltak for å redusere kostnadene ved etablering av nye mottaksplasser.

De seks partiene ber dessuten regjeringen om å vurdere ulike modeller for mottaksetablering.

Det kreves også av asylmottakene at de i større grad må legge til rette for at «beboerne involveres mer i driften av mottaket, gjennom selvhushold, involvering av beboere og aktivitetstilbud».

Fremskrittspartiet, Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet la fram forliket i Stortinget onsdag.