Næringsliv

Disse motorveiene skal bygges først

Tre av prosjektene påbegynnes umiddelbart.

Artikkel av: Øystein Byberg
3. mars 2016 - 14.09

Nye Veier AS har vedtatt å bygge ut strekningene Tvedestrand–Arendal, Langangen–Dørdal, Kolomoen–Moelv, Kristiansand Vest–Vigeland og Trøndelag i første fase frem til 2019/2020. Tre av prosjektene påbegynnes umiddelbart.

– Vår oppgave er å bygge raskere og mer kostnadseffektivt. Vi angriper derfor prosjektene helhetlig fra første stund og bygger lengre strekninger. Dette gir raskere fremføring og lavere kostnader. Med de prioriterte prosjektene er vi i gang med veibygging i alle utbyggingsområdene våre, sier administrerende direktør i Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland, i en melding.

Flere av de verste ulykkesveiene vil nå få bedre standard. 
- At Nye Veier prioriterer å bygge ut disse strekningene først er et resultat av faglige vurderinger i stedet for politiske hilsner hjem. Vi er svært glade for å se at det er de farligste veiene som blir tatt først, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i Norges Automobil-Forbund, i en pressemelding.

Dette prioriteres

Nye Veier AS har nå gjort sin første prioritering av strekninger. Prioriteringene er basert på:

• hvor lønnsomme veistrekningene er for samfunnet
• ulykkesbelastningen på strekningene
• muligheten for helhetlig utbygging av lange strekninger
• hvor klare strekningene er til å bygges ut
• EU-krav som for eksempel krav til sikkerhet i tunneler
• i hvilken grad prosjektene bidrar til mernytte for lokalsamfunnene

NyeVeier ble operative 1. januar 2016 med oppdrag å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. I etableringsfasen har hensynet til samfunnsøkonomisk lønnsomhet og videreføring av påbegynt arbeid, vært avgjørende for prioriteringen. Strekningene Tvedestrand – Arendal, Langangen – Dørdal og Kolomoen – Moelv påbegynnes umiddelbart, og den første anbudsinnbydelsen er allerede publisert.
Når det gjelder utbyggingen i Trøndelag er det fortsatt noen forhold som må avklares før endelig tidsplan for utbygging kan besluttes. NyeVeier vil gå i dialog med aktuelle kommuner og fylkeskommuner om dette. Videre kan strekningen E39 Kristiansand –Ålgård/Sandnes få oppstart i 2018. Kristiansand Vest – Vigeland ligger an til å bli bygd ut først.
– Vi er utålmodige og har mye viktig arbeid som skal gjøres på kort tid. Vi skal nå vårt mål om raskere utbygging gjennom mer effektiv og helhetlig planlegging og ved å bygge lengre strekninger. I denne sammenheng er det viktig med gode og tidlige lokale planprosesser og tidlig involvering av de som skal prosjektere og gjennomføre utbyggingsarbeidet. Vi jakter nye løsninger som er mer kostnadseffektive, blant annet gjennom mer rasjonell utbygging over lengre strekninger, sier Dahl Hovland.

Ikke avhengig av årlige bevilgninger

NAF mener det er viktig at de store prosjektene ikke skal være avhengige av årlige bevilgninger.

-Dette sikrer oss mer vei for pengene og at veistrekninger får sikker finansiering for helhetlige prosjekter, sier Sagedal i en kommentar.