Næringsliv

Økende sykefravær på Vestlandet

Sykefraværet på Vestlandet er økende, viser tall fra Nav, som tror det har sammenheng med den økende arbeidsledigheten.

Foto: NTB Scanpix.

Artikkel av: NTB
1. april 2016 - 10.53

– Vi tror at økningen i sykepengedager henger sammen med ledighetsutviklingen. En indikasjon på dette er at økningen er størst hos menn, og det er også blant menn at arbeidsledigheten har økt mest, sier assisterende fylkesdirektør i Nav Rogaland, Anneline Christine Teigen, til Klassekampen.

I fjerde kvartal erstattet Nav 552.965 sykepengedager i Rogaland. Det er en økning på 59.721 dager og 12 prosent fra tilsvarende periode to år tidligere.

Tallene viser at økningen i fylket var størst i fjerde kvartal 2015 med en økning på 42.324 dager og 8 prosent sammenlignet med året før.

Også i Hordaland og Vest-Agder har det vært en økning i antall dager Nav har utbetalt sykepenger.

Det er nå 12.101 helt arbeidsledige i Rogaland, en økning på 4.427 fra i fjor til i år, ifølge tall fra Nav.

Arbeidsmedisiner Ebba Wergeland advarer mot å tolke endringene i antall sykepengedager uten å kjenne antall sysselsatte eller sykemeldte.

På grunn av endringer i rapporteringene fra arbeidsgiverne har Nav foreløpig ikke tall over sysselsatte eller for sykefraværsprosenten, som har vært brukt som standardmål tidligere. (©NTB)