Næringsliv

Sanner blar opp 75 millioner - tror han kan spare 3,8 milliarder

«IT-minister» Jan Tore Sanner deler nå ut 75 millioner kroner til åtte små offentlige IT-prosjekter.

Jan Tore Sanner. Foto: Iván Kverme.

Artikkel av: Stian Jacobsen
4. april 2016 - 12.24

Moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har som mål at norsk offentlig sektor skal bli Europas mest effektive, blant annet som følge av smart bruk av IT, skriver Finansavisen mandag.

Den offentlige IT-bruken har vært preget av milliardprosjekter som aldri er kommet i mål, ikke har gitt ønsket effekt eller som har sprengt både tids- og kostnadsrammer. Samtidig henger ikke IT-systemene i det offentlige sammen.

- Vi gjennomfører et retningsskifte i IKT-politikken. Vi satser på flere mindre prosjekter. Samtidig stiller vi større krav til at tjenestene skal gi gevinster i form av bedre kvalitet og økt effektivitet, sier Sanner til Finansavisen.

For å få fortgang i digitaliseringen har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lansert nye virkemidler. Et av dem er den såkalte medfinansieringsordningen. I år har Sanner 75 millioner kroner øremerket små statlige IT-prosjekter.

- Betingelsen er at etatene som søker om å få midler selv bidrar med minst halvparten og at gevinstene faktisk realiseres, sier Sanner til Finansavisen.

Nå har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) med fungerende direktør Ingelin Killengreen i spissen plukket ut åtte prosjekter. Hun understreker at dette er et foreløpig tilsagn.

På bakgrunn av søknadene har Difi, ifølge Finansavisen, beregnet de totale gevinstene av prosjektene til 3,8 milliarder kroner. Gevinstene kommer både gjennom mer effektive tjenester til samfunnet, noe som vil spare borgere og næringsliv for milliarder, og ved en mer effektiv forvaltning.