Næringsliv

ESA gir grønt lys til Alcoa-støtte

EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjenner inntil 280,5 millioner kroner i Enova-støtte til Alcoa Norway.

Alcoa. Foto: Selskapet

Alcoa. Foto: Selskapet

Artikkel av: NTB
26. mai 2016 - 10.42

Støtten skal brukes til å prøve ut en ny og mer miljøvennlig teknologi for produksjon av aluminium. Alcoa driver smelteverk på Lista og i Mosjøen.

– Med den nye teknologien vil produksjonsprosessen ikke gi direkte utslipp av CO2. I tillegg kan produksjonen bli mer konkurransedyktig ved at kostnadene reduseres, ikke minst fordi energiforbruket går ned, heter det fra ESA.

Overvåkingsorganet forutsetter at den nye teknologien gjøres tilgjengelig på markedsvilkår i EØS-området når den er ferdig utprøvd.

Glencore

EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjenner også Enova-støtte til Glencore Nikkelverk i Kristiansand.

ESA kunngjør torsdag at overvåkingsorganet godkjenner støtte på inntil 380 millioner kroner som skal gå til å prøve ut en ny teknologi for produksjon av kobber.

– ESA ser positivt på at industrien vil prøve ut mer miljøvennlige produksjonsprosesser, og har også tidligere godkjent støtte til slike prosjekter, sier ESA-president Sven Erik Svedman i en uttalelse.

ESA gjør det videre klart at det har vært en nødvendig forutsetning at den nye teknologien, når den er ferdig utprøvd, gjøres tilgjengelig på markedsvilkår også for andre aktører i EØS.