Næringsliv

Ekstremår for Sundt: 7 mrd. i overskudd, 1 mrd. i utbytte og 78 mill. til sjefen

Sundt har lagt bak seg et ekstraordinært år med et overskudd på hele syv milliarder kroner. Da drypper det så mye på toppsjefen at han blitt søkkvåt.

Leiv Askvig, daglig leder, Sundt as. Foto: Eivind Yggeseth, Finansavisen

Artikkel av: Øystein Byberg
13. mai 2016 - 13.14

Investeringsselskapene Sundt fikk et overskudd på syv milliarder kroner i 2015. Verdijustert egenkapital steg fra 7,7 milliarder til 13,7 milliarder kroner, en avkastning på 80 prosent.

Resultat etter skatt for gruppen ble 6.968 millioner mot 974 millioner kroner i 2014 (justert). Avkastningen på verdijustert egenkapital var 80 prosent (6 milliarder kroner) mot 29 prosent (1,7 milliarder kroner) i 2014.

Ekstraordinært

Sundt, som utgjør holdingselskapene Helene Sundt AS, CGS Holding AS og Sundt AS, var sammen med Eiendomsspar AS eier av hotellselskapet Pandox som ble børsnotert i 2015.
- Det ekstraordinære resultatet skyldes hovedsakelig realisering og synliggjøring av verdier som er bygget opp gjennom 13 år i det svenske hotellselskapet Pandox, sier administrerende direktør Leiv Askvig i Sundt i en melding.

Pandox er etter børsnotering fortsatt Sundts største investering med en eierandel på rundt 30 prosent.

Utbytte og bonus

Etter det ekstraordinære rekord-resultatet ble det vedtatt utbytte på til sammen en milliard kroner med formål om langsiktig privat likviditet og å unngå dobbeltbeskatningen på renteinntekter.
- Disse midlene er plassert som bankinnskudd og kan reinvesteres i Sundt-selskapene, sier Askvig. Etter utbytte lå verdijustert egenkapital på 12,7 milliarder.
Leiv Askvig mottok i 2015 totalt 78 millioner kroner i lønn og godtgjørelse, der 75 millioner kroner utgjør bonus. Avtalen om bonus baserer seg på den langsiktig verdiutvikling for selskapene.

Nedgang i 2016

Tallene for første kvartal 2016 viser en verdinedgang på rundt 700 millioner kroner.
- Dette skyldes hovedsakelig fallende aksjekurs i Pandox og en sterkere kronekurs. Selskapenes andre investeringer har hatt en positiv verdiutvikling i kvartalet, sier Askvig i meldingen