Næringsliv

– Oljeprisen har kanskje snudd, men...

Professor Hilde C. Bjørnland mener den økonomiske nedturen slett ikke er over selv om oljeprisen stiger.

Artikkel av: Øystein Byberg
2. mai 2016 - 08.33

– Oljeprisen har kanskje snudd, men det vil ta tid før norsk økonomi snur oppover igjen, sier professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI til DN.

Norsk økonomi er allerede hardt rammet, etter at oljeprisen har falt fra rundt 110 dollar for to år siden, mene hun.

– Lave oljepriser har allerede slått hardt inn i oljesektoren, og nå ser vi ringvirkningene i andre næringer, sier Bjørnland.

Hun viser blant annet til at arbeidsledigheten er på sitt høyeste nivå på over 20 år. Dessuten har sysselsettingen i olje og gass falt med 10 prosent siden 2014. I samme periode har sysselsettingen i industri og varehandel falt med fire og én prosent. Det vises også til at veksten i Fastlands-Norge falt i siste kvartal 2015 og har vært nær null det siste halve året.

– Ringvirkningene er ikke over. Fortsatt er det varslet kutt i oljenæringen, noe som gradvis på­­­­­virker andre næringer, som varehandel og hotell, sier Bjørnland til DN.