Næringsliv

Forbrukerrådet med gigantsøksmål mot DNB

Forbrukerrådet mener 150.000 småsparere har betalt 690 millioner kroner for mye i gebyrer til DNB og har stevnet finanskonsernet.

Rune Bjerke. Foto: Finansavisen

Rune Bjerke. Foto: Finansavisen

Artikkel av: NTB
15. juni 2016 - 13.18

Forbrukerrådet opplyser på sine nettsider at stevningen er sendt tingretten i juni 2016.

I tillegg til DNB Norge gjelder saken også de to aksjefondene DNB Norge I og Avanse Norge I.

Forbrukerrådet mener DNB har markedsført disse fondene som aktivt forvaltet og at kundene dermed har betalt for at et eget forvalterteam skal plukke ut aksjer de tror vil gi bedre avkastning enn børsindeksen.

Forbrukerrådet mener imidlertid at alle de tre fondene i perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2014 ble forvaltet passivt – som såkalte indeksfond. Dette er fond som automatisk speiler børsens indeks og som dermed er langt billigere enn aktive aksjefond. Forbrukerrådet mener derfor at de 137.000 småsparerne er blitt lurt til å betale for mye.