Næringsliv

Gjelden til Ola Nordmann vokser

Sammenlignet med måneden før, vokste nordmenns gjeld mindre i mai.

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
30. juni 2016 - 10.02

Kredittindikatoren (K2), som måler hvor stor innenlandsk bruttogjeld næringsliv, husholdninger og kommuner har, viste ifølge SSB en vekst på 4,8 prosent de seneste 12 månedene frem til utgangen av mai.

I forrige 12-månedersperiode steg kredittindikatoren med 5,1 prosent.

12-månedersveksten i husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 5,8 prosent ved utgangen av måneden, sammenlignet med 6,0 prosent i april.

Bruttogjelden til ikke-finansielle foretak steg 2,6 prosent på 12 måneder, mot 3,2 prosent måneden før.

Les mer hos SSB.

Pengemengden

Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 3,2 prosent fram til utgangen av mai i år, ned fra 5,3 prosent måneden før, melder SSB.

Husholdningenes pengemengdevekst var 4,6 prosent i samme periode, opp fra 5,8 prosent fram til utgangen av april.

Les mer på SSB.