Næringsliv

- Jo lengre vi kan ha svak krone, desto bedre

Fallet bremser kanskje opp, men krisen er langt fra over i deler av norsk industri, mener bransjen selv.

Knut Sunde. Foto:  Are Haram/Finansavisen.

Knut Sunde. Foto: Are Haram/Finansavisen.

Artikkel av: Eline Hvamstad
2. juni 2016 - 08.04

Etter flere år med kraftig fall som følge av oljesmellen, er det begynnende tegn til bedring for industrien. Det kraftige fallet i industriproduksjonen som startet høsten 2014, flatet ut i begynnelsen av året, skriver DN.

Bransjepolitisk direktør Knut E. Sunde i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri understreker imidlertid at bildet er sammensatt. Selv om det går bedre i enkelte bransjer, er det fremdeles store utfordringer andre steder.

- Så er det ingen tvil om at jo lengre periode vi kan ha svak kronekurs, desto bedre er det, sier Sunde til avisen, og slik beskriver han fremtiden for norsk industri:

- Hvis man lurer på hvor norsk industri går fremover så er det et litt brokete bilde med litt ulike drivere. I sum går man vel litt sidelengs. Det er et greit bilde, sier Sunde.