Næringsliv

- Prematurt å varsle at rentebunnen straks var nådd

Sjeføkonom Kari Due-Andresen mente at Norges Bank nok en gang var for optimistisk. 

Kari Due-Andresen. Foto: Iván Kverme/FA

Kari Due-Andresen. Foto: Iván Kverme/FA

Artikkel av: Stein Ove Haugen
24. juni 2016 - 14.37

Norges Bank publiserte i går sin rentebeslutning og Pengepolitiske Rapport, men denne analysen er nå ikke lenger veldig relevant, slår sjeføkonom Kari Due-Andresen fast i dag.

Norges Bank besluttet som kjent å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent.

- Vi mente i går at gitt de svært så usikre utsiktene for økonomisk vekst internasjonalt og i Norge, var Norges Bank nok en gang for optimistisk, og at det var prematurt å varsle at bunnen for styringsrenta straks er nådd. Denne konklusjonen står jo enda sterkere i dag, skriver hun.

Hun peker på at Norges Bank antok at britene ville stemme for å forbli i EU, men det gjorde de altså ikke. Hun mener derfor at Norges Bank nå må lage en helt ny vurdering av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi.

- Retter vi blikket fremover er det en rekke ubesvarte og usikre momenter for markedene i kjølevannet av Brexit. Usikkerheten kan bli langvarig, slår hun fast.

Due-Andresen viser for eksempel til at Krona vanligvis er en utsatt valuta i perioder når markedsrisikoen er stor og at det derfor må legges til grunn at kronekursen vil holde seg svakere enn den ellers ville gjort fremover. Og hun venter i tillegg at volatiliteten (svingningene) også vil holde seg på et høyere nivå fremover. 

Valutakursene live

Her kan du lese om hvilke konsekvenser Due-Andresen tror Brexit vil få for norsk økonomi.