Næringsliv

Ser Brexit-fare i flere europeiske land

Bisnode D&B trekker frem ett land hvor makrorisikoen forbundet med forretninger i utlandet har økt. Dessuten fremheves en Brexit-effekt for flere land.

Eigil Arff Tarjem, Leader Makro Market Insight Norway, Bisnode D&B Norway. Foto: Selskapet

Eigil Arff Tarjem, Leader Makro Market Insight Norway, Bisnode D&B Norway. Foto: Selskapet

Artikkel av: Øystein Byberg
15. august 2016 - 11.07

Bisnode D&B overvåker kontinuerlig 132 land i verden. Nå er de ute med sin «Country Risk Indicator» for august. Dette er et verktøy som hjelper kundene å vurdere makrorisikoen forbundet med forretninger i utlandet. Makrorapportene behandler blant annet risikospørsmål knyttet opp til betalingsrisiko, produksjonsflaskehalser, investeringsprofiler og anbefalte betalingsbetingelser.

Nedenfor følger et utdrag fra Bisnode D&Bs siste oppdatering:

D&B er verdens mest spesialiserte data- og informasjonsleverandør. D&Bs database inneholder informasjon om mer enn 240 millioner foretak i mer enn 240 land. D&B dekker også de fleste land gjennom sin” Country Insight” makrorapport. Denne gir oversikt over økonomisk, politisk og handelsmessig risiko i et land. Bisnode D&B Norway AS er en del av Bisnode-konsernet, Europas ledende leverandør av kreditt- og forretningsinformasjon.