Næringsliv

Ekspertene tror rentebunnen er nådd

Lysning for norsk økonomi, stabil arbeidsledighet, sterk boligprisvekst og høy inflasjon. Det er grunnene til at ekspertene tror rentebunnen er nådd i Norge.

Nordea-økonom Erik Bruce. Foto: Finansavisen

Nordea-økonom Erik Bruce. Foto: Finansavisen

Artikkel av: NTB
19. september 2016 - 05.53

– Jeg tror renten blir uendret, sier økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo til NTB.

Fasiten på om styringsrenten skal videre ned fra dagens nivå på 0,5 prosent, får vi fra Norges Banks hovedstyre på torsdag.

– Det går noe bedre i norsk økonomi enn Norges Bank ventet, noe som blant annet ble vist i siste rapport fra regionalt nettverk. Boligprisveksten kan også tale for høyere rente, men det er mindre viktig, legger Holden til.

Han tviler også på et kutt senere i år.

– Slik det nå ser ut, tror jeg ikke det blir kutt i desember. Men hvis økonomien svekkes, kan det likevel skje, mener han.

Svakere oljebrems

Før sommeren ga Norges Bank klart uttrykk for at det ville komme et nytt rentekutt i løpet av 2016. Men siden den gang har de positive nyhetene stått i kø for norsk økonomi.

Arbeidsledigheten ser ut til å ha stabilisert seg, fallet i oljeinvesteringer er ikke like sterkt som før og vekstprognosene for de nærmeste årene er oppjustert.

Bedriftene i Norges Banks regionale industrinettverk melder dessuten om litt sterkere utvikling enn ventet og lysere fremtidsutsikter. Finans Norges forventningsbarometer peker i samme retning.

Alt dette tyder på at et nytt rentekutt ikke er nødvendig for å skape større fart i norsk økonomi.

Det er også to andre faktorer som gjør et nytt rentekutt lite sannsynlig. Boligprisveksten når trolig 10 prosent innen utgangen av året og er drevet av lave renter. Trolig ønsker ikke Norges Bank å bidra til ytterligere prisvekst med et nytt rentekutt.

Samtidig vil prisveksten, ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) konsumprisindeks (KPI), nå 3,4 prosent i år. Det er langt over Norges Banks inflasjonsmål på opp mot 2,5 prosent.

Bunnen nådd?

Sverige, Japan og eurosonen har i lang tid hatt negative renter, men flere eksperter tror ikke Norges Bank kommer til å gå videre ned mot 0.

– Vi tror nå at rentebunnen er nådd, og at Norges Bank ikke vil endre renten før i 2019, skriver SSB i sin analyse sist torsdag.

Nordea Markets sier langt på vei det samme.

– Hvis vi har rett i at veksten er på vei opp og ledigheten har nådd toppen, regner vi med at rentebunnen er nådd, sier sjefanalytiker Erik Bruce.

DNB Markets tror styringsrenten blir liggende på dagens nivå i flere år.

– Høy inflasjon og boligprisvekst tilsier at Norges Bank lar renten ligge i ro, tross mer ekspansiv pengepolitikk ute og høyere påslag i pengemarkedene, skrev banken i august.

Internasjonalt pågår det en diskusjon om hvorvidt de lave rentene er blitt et problem snarere enn et positivt virkemiddel mot økonomiske nedgangstider.

Svekkede marginer for bankene og fare for at den billige kreditten skal skape bobler i bolig- eller aksjemarkeder er to av innvendingene mot de rekordlave rentene. (©NTB)