Næringsliv

Nye bredbåndmillioner fra staten

Over 9.000 husstander skal få nytt eller bedre bredbåndstilbud etter at 30 søknader om tilskudd har fått tommelen opp fra Nkom.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Helene Kleppe
26. september 2016 - 12.06

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått 16,5 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet etter at Stortinget tidligere i år innvilget midler til bredbåndsutbygging i distriktene i statsbudsjettet.

Pengene skal spesielt gå til områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut.

I år fikk Nkom inn 102 søknader fra kommuner i 15 fylker. Søknadene ble først rangert av fylkeskommunene og etter endelig behandling hos Nkom, er 30 søknader innvilget.

– En grunnleggende forutsetning for digitalisering og økt bruk av digitale løsninger er at det finnes et godt og tilfredsstillende bredbåndstilbud i alle deler av landet. Det er de kommersielle aktørene som tar de store investeringene i bredbåndsutbygging, men staten tar et ekstra ansvar der den kommersielle interessen for utbygging er begrenset, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en kommentar.

Den største potten tilfaller Sør-Trøndelag, som får over 18 millioner kroner.