Næringsliv

Advokatforeningen varsler kamp mot klientnapping

Advokatforeningen vil revidere de etiske reglene for forsvarsadvokater og varsler kamp mot såkalt klientnapping, en praksis Marius Dietrichson kaller «en vederstyggelighet».

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
21. november 2016 - 06.28

 I helgen skrev Dagens Næringsliv hvordan stadig mer utspekulerte metoder tas i bruk for å lokke klienter til å bytte advokat. Dop, penger og klausulerte dokumenter skal være noen av lokkemidlene som brukes. Forsvarergruppen i Advokatforeningen tar sterkt avstand fra slike metoder, skriver avisen.

– En advokat har ikke adgang til å ta initiativ til et forsvarerbytte ved bruk av lokkemidler. Klientnapping er en vederstyggelighet, som vi må til livs, sier Marius Dietrichson, som er leder av forsvarergruppen.

– Vi har satt i gang et arbeid med revisjon av forsvarernes etiske regler. Reglene bør i større grad reflektere de problemstillinger en forsvarer står overfor, sier han. Dietrichson ønsker en klargjøring av de forpliktelsene forsvarsadvokater har, både overfor klienten og politiet og overfor hverandre.

Han mener foreningen også «må se på om reaksjonene er tilstrekkelig effektive». På spørsmål om han mener det bør bli lettere å miste advokatbevillingen svarer han:

– På generelt grunnlag er vi tilhengere av at det skal mer til for å bli advokat og at det tilsvarende skal bli lettere å miste bevillingen. (©NTB)