Næringsliv

Mæland påvirket granskingsmandat i DNB-saken

DNB endret mandatet for advokatfirmaet Hjorts gransking av bankens engasjement i skatteparadiser, etter innspill fra næringsminister Monica Mæland (H).

Artikkel av: NTB
4. november 2016 - 15.55

Mæland skriver i et brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget fredag at det er styret som har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet – inkludert å foreta en uavhengig kontrollfunksjon på vegne av eierne.

Derfor ga departementet beskjed om at styret sto fritt til å vedta det mandatet for en gjennomgang som styret selv mente var best. Departementet hadde derfor ingen vesentlige merknader.

Måtte vurdere selv

Mælands neste merknad var likevel sterk nok til at DNB justerte granskingsmandatet, fremgår det av hennes redegjørelse til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Departementet skrev ganske enkelt at «det noterte seg at utkastet ikke dekket alle problemstillinger/spørsmål Næringsdepartementet hadde stilt».

Departementet ba deretter styret vurdere «i hvilken grad dette arbeidet og andre eventuelle initiativer var egnet til å gi tilstrekkelig forståelse for hvordan etableringen av det aktuelle tjenestetilbudet kunne skje».

Dette førte til at DNB endret mandatet, skriver Mæland i brevet til komiteen.

Ikke hensiktsmessig

Næringsministeren unnlater imidlertid å svare direkte på komiteens spørsmål om hva departementet mener om at mandatet ikke er tatt inn i granskingsrapporten.

Derimot svarer hun på komiteens spørsmål om hvorfor departementet – på generalforsamlingen i april 2016 – stemte nei til et forslag om en uavhengig gransking av at DNBs filial i Luxembourg la til rette for at bankens kunder kunne etablere selskap på skatteparadiset Seychellene.

På dette tidspunkt hadde DNB-styret allerede engasjert advokatfirmaet Hjort.

– Jeg kunne ikke se at en rettslig gransking på det tidspunkt var hensiktsmessig, skriver Mæland.

Hun legger til at forslaget kun fikk tilslutning fra aksjonærer som samlet representerte mindre enn 0,01 prosent av den representerte aksjekapitalen. (©NTB)