Næringsliv

Eventyrlig vekst for Kolonial.no

Omsetningen økte med 465 prosent. Samtidig øker underskuddet.

Artikkel av: Øystein Byberg
5. januar 2017 - 08.17

I fjor økte omsetningen til Kolonial.no fra 75 millioner til 424 millioner kroner (eksklusiv moms), noe som tilsvarer en økning på 465 prosent, skriver DN. Selskapet har tatt en markedslederposisjon imarkedet for dagligvarer på nett. 

– Vi har vokst raskt gjennom 2016, som er det første året der vi har markedsført skikkelig, sier Karl Alveng Munthe-Kaas, daglig leder og én av gründerne.

I 2015 fikk Kolonial.no et underskudd på 25 millioner kroner av omsetningen på 75 millioner kroner. Munthe-Kaas vil ikke si noe om resultatet for 2016, men røper at tapet er høyere i absolutte tall, men lavere i prosent av omsetningen enn året før.

– Det er ingen hemmelighet at vi går med underskudd også i 2016. Det koster å ha så lave priser som vi har, og det er et planlagt tap.

Vekst er nøkkelen til overskudd, mener Munthe-Kaas.