Næringsliv

Prisene faller

Prisfall for matvarer og elektrisitet ga prisfall i desember.

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
10. januar 2017 - 08.00

Konsumprisindeksen (KPI) falt 0,5 prosent fra november til desember 2016, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tolvmånedersendringen i KPI var 3,5 prosent i desember, mens det ifølge en sammenstilling utført av TDN Finans på forhånd var ventet oppgang på 3,8 prosent.

Matvareprisene

Blant årsakene til fallet fra november til desember var fortsatt fall i matvareprisene. 

"For femte måned på rad ble det registrert et fall i matvareprisene; fra november til desember falt prisene 3,1 prosent. Det var hovedsakelig tilbud i forbindelse med julen som forårsaket fallet, der særlig produkter som sjokolade, kjøtt, norske jordbruksvarer og frukt viste store prisnedganger", skriver SSB.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt 5,3 prosent fra november til desember. Ifølge SSB var årsakene mildere temperaturer, høyere produksjon i desember, samt en knapp ressurssituasjon i november.

Prisene på klær falt 1,1 prosent i perioden, mens prisene på flybilletter falt 4,3 prosent.

Nedgangen i KPI ble imidlertid hovedsakelig dempet av prisutviklingen for drivstoff og smøremidler. Bensinprisene var 1,5 prosent høyere i desember enn november, mens prisene på autodiesel var 2,3 prosent høyere.

Les mer om KPI her.

KPI-JAE

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, falt 0,4 prosent i desember.

Over året endte kjerneinflasjonen på 2,5 prosent, som også er identisk med det målet Norges Bank styrer etter. Her var det ifølge TDN Finans ventet 2,8 prosent.

PPI

Produsentprisindeksen (PPI) steg med 5,1 prosent fra november til desember.

Oppgangen skyldes i stor grad at prisene innenfor utvinning av råolje og naturgass økte med 17,3 prosent.

"Prisen på råolje, Brent Blend, gikk kraftig opp fra november til desember etter at Opec og en del andre oljeeksporterende land ble enige om kutt i oljeproduksjonen. Ifølge LME steg prisen på råolje med over 18 prosent i desember, målt i norske kroner. Oljeprisen har ikke vært så høy siden juli 2015. ", skriver SSB.

Også naturgass hadde stor prisøkning i desember og nådde sitt høyeste nivå for 2016.

Fra desember 2015 til desember 2016 steg PPI 7,2 prosent.

Les mer om PPI her.