Næringsliv

Regjeringen refses for dobbeltspill om eierskap

Ap-nestleder Hadia Tajik mener regjeringspartiene prøver å skjule for velgerne sin iver etter å selge statlige aksjer.

Artikkel av: NTB
11. januar 2017 - 06.40

– I dialogen med velgerne prøver de å gi inntrykk av det motsatte. Men Høyre og Frp har gang på gang foreslått å selge og privatisere norske ressurser og verdier, både i regjering og i sine valgprogrammer. Det er et dobbeltspill, sier Tajik til NTB.

Hun viser til at Høyre og Frp har gått inn for nedsalg i flere selskaper enn regjeringen har fått gjennomslag for.

– Flertallet i Stortinget har stemt ned de fleste forslagene, men hvis Frp og Høyre får fortsette i regjering, har de som mål å selge mer av våre felles verdier, hevder Ap-nestlederen.

– Salg av Norge

I Solberg-regjeringens egen eierskapsmelding fra 2014 ble det bedt om å fullmakt til helt eller delvis å selge statens aksjer i Ambita AS (Tidligere Norsk eiendomsinformasjon AS), Baneservice, Cermaq, Entra, Flytoget, Mesta, SAS og Veterinærmedisinsk Oppdragssenter. I tillegg ville regjeringen ha fullmakt til å redusere statens eierskap ned mot 34 prosent i Kongsberg og Telenor.

Regjeringen har solgt Cermaq, redusert eierandelen i Entra og SAS samt økt arronderingssalget i Statskog. Statsbudsjettet fornyer dessuten salgsfullmaktene for Ambita, Mesta, SAS og Telenor. Ifølge Ap er det «salg av Norge» regjeringen driver med.

– Regjeringspartiene sier det er et mål å redusere det statlige eierskapet, og at eierskapet skal begrunnes særskilt, framholder Tajik.