Næringsliv

Gjelden til Ola Nordmann vokser

Sammenlignet med måneden før, vokste nordmenns gjeld mer i januar.

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
28. februar 2017 - 08.08

Kredittindikatoren (K2), som måler hvor stor innenlandsk bruttogjeld næringsliv, husholdninger og kommuner har, viste ifølge SSB en vekst på 5,1 prosent de seneste 12 månedene frem til utgangen av januar.

I forrige 12-månedersperiode steg kredittindikatoren med 4,9 prosent.

12-månedersveksten i husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 6,5 prosent ved utgangen av måneden, sammenlignet med 6,3 prosent i desember.

Bruttogjelden til ikke-finansielle foretak steg 2,4 prosent på 12 måneder, mot 2,1 prosent måneden før.

Les mer hos SSB.

Pengemengden

Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 6,5 prosent fram til utgangen av januar i år, opp fra 5,4 prosent måneden før, melder SSB.

Husholdningenes pengemengdevekst var 3,2 prosent i samme periode, ned fra 4,1 prosent fram til utgangen av desember 2016.

Les mer hos SSB.