Næringsliv

Svakere BNP-tall enn ventet fra USA

BNP-veksten i USA var svakere enn ventet i 4. kvartal.

Foto: AP

Foto: AP

Artikkel av: Øystein Byberg
28. februar 2017 - 14.30

Det amerikanske bruttonasjonalproduktet steg 1,9 prosent annualisert i 4. kvartal 2016, viser reviderte tall.

Det var ventet en økning på 2,1 prosent.

BNP-veksten ble dermed ikke revidert.

Det private forbruket økte med 3,0 prosent, mot ventet 2,6 prosent.