Næringsliv

Flest kvinner i styret i Nord-Norge

I norske aksjeselskaper er 18 prosent av styrerepresentantene kvinner.

Artikkel av: NTB
8. mars 2017 - 11.41

Fordelingen mellom mannlige og kvinnelige styrerepresentanter har vært nesten uendret de siste årene.

Kvinneandelen er høyest Finnmark, Troms og Nordland, med henholdsvis 23, 20 og 20 prosent. Vest-Agder har den laveste andelen kvinnelige styrerepresentanter med 16 prosent.

Andelen aksjeselskaper med en kvinne som daglig leder er også 16 prosent, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram onsdag.

Andelen kvinnelige ledere i allmennaksjeselskaper er 7 prosent, en økning med 2,4 prosentpoeng fra 2004 til 2017.

(©NTB)