Næringsliv

Skandiabanken blir største eier i Quantfolio

Skandiabanken skal styrke spareområdet ved å tilby robotrådgivning. 

Foto: Skandiabanken.

Foto: Skandiabanken.

Artikkel av: Martine Holøien
23. mars 2017 - 10.30

Fredag 17.3.2017 inngikk banken en avtale om kjøp av 39,9 prosent av aksjene i Quantfolio AS.

Vi tror den neste store fintech-bølgen kommer i det digitale sparemarkedet og vi ønsker å styrke vår posisjon. Som utfordrerbank ønsker vi å innovere sammen med partnere og morgendagens fintech-utfordrere. Dette er bare begynnelsen.’ – sier Christoffer Hernæs, CDO Skandiabanken.