Næringsliv

Britiske nøkkeltall skuffer

Tall fra britiske statistikkmyndigheter ble publisert fredag.

Storbritannia - England - London - Foto: Scanpix

Storbritannia - England - London - Foto: Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
21. april 2017 - 10.59

Sesongjusterte tall fra britiske statistikkmyndigheter viser at britisk detaljhandel, eksklusiv drivstoff, falt 1,5 prosent i mars, sammenlignet med måneden før, og steg 2,6 prosent på årsbasis.

Det var på forhånd ventet at detaljomsetningen, eksklusive drivstoff, ville være ned 0,5 prosent på månedsbasis. Over året var det ventet en oppgang på 3,8 prosent, ifølge Bloomberg.

Med drivstoff, var detaljhandelen ned 1,8 prosent på månedsbasis, mot en ventet nedgang på 0,5 prosent.

På årsbasis var det en oppgang på 1,7 prosent, mot en ventet oppgang på 3,3 prosent.