Næringsliv

- Russland er et viktig naboland for Norge

Næringsminister Monica Mæland er klar for Russland-besøk.

Artikkel av: John Inge Seljehaug
5. april 2017 - 13.17

Næringsminister Monica Mæland besøker Moskva 19.-20. april, opplyser nærings og fiskeridepartementet.

Mæland skal delta på et møte i norsk-russisk økonomisk kommisjon sammen med sin russiske motpart naturressurs- og miljøminister Sergej Donskoj. Kommisjonen, som er en av flere norsk-russiske kommisjoner på ulike områder, er en viktig arena for myndighetskontakt med Russland.

- Russland er et viktig naboland for Norge. Vi har et bredt bilateralt samarbeid på mange områder, særlig i nord, sier næringsminister Monica Mæland.

Redusert samarbeid

- Samhandelen mellom Norge og Russland ble redusert som følge av krisen i Ukraina, men det pågår fremdeles næringssamarbeid i mange sektorer. Møtet i norsk-russisk økonomisk kommisjon i Moskva er viktig i denne sammenhengen, sier Mæland.

Norge har sluttet seg til EUs restriktive tiltak som ble innført i august 2014. De ble innført som en reaksjon på Russlands folkerettsbrudd i Ukraina. Norge har videreført det bilaterale og regionale samarbeidet med Russland på områder som ikke er omfattet av de restriktive tiltakene.

Mæland ble invitert da Donskoj besøkte Oslo i november i fjor.  Forrige møte i kommisjonen fant sted i Oslo i juni 2013.