Næringsliv

Senker ikke kravet om aksjekapital til 1 krone

Regjeringen beholder kapitalkravet på 30.000 kroner ved etablering av aksjeselskap, men foreslår andre lovendringer som skal spare næringslivet for milliarder.

Artikkel av: NTB
21. april 2017 - 11.34

Næringsminister Monica Mæland (H) trosser anbefalingen fra utvalget som har kommet med innspill til forenklinger i aksjeloven om å senke kravet til aksjekapital til 1 krone. Hun poengterer at dagens krav er så lavt at en ytterligere reduksjon ikke vil utgjøre noen forskjell.

– Våre erfaringer tilsier at dagens nivå på 30.000 kroner ikke er til hindring for de fleste som ønsker å drive aksjeselskap. Jeg kan ikke se at en reduksjon vil ha noen positive virkninger for næringslivet, sier Mæland til NTB.

Forslagene til endringer i aksjeloven ble offentliggjort fredag, og innebærer lettelser som vil medføre besparelser på mellom 1,3 og 2,4 milliarder kroner, ifølge statsråden. Regjeringen vil ikke lenger stille krav om at dokumenter må lagres i papirs form, og åpner for elektroniske lagringsløsninger og vil åpne for at aksjonærer kan delta på generalforsamlinger elektronisk – altså uten selv å være fysisk til stede.

– I dag er det ikke hensiktsmessig at aksjeeiere og selskapsledelsen er nødt til å samles fysisk for å gjennomføre generalforsamling. For at aksjeeierne bedre skal kunne gjøre seg nytte av den teknologiske utviklingen, foreslår jeg at det lovfestes en rett til elektronisk deltakelse på generalforsamling, sier Mæland.

Regjeringen foreslår dessuten å ytterligere lempe på kravet til regnskapsrevisjon, hvilket medfører at opptil 27.000 nye selskaper vil få mulighet til å velge bort revisjon av sine regnskaper hvis forslaget blir vedtatt.

(©NTB)