Næringsliv

Truer Reitans milliardplaner

Reitangruppen vil skal bruke en milliard kroner på å gjenskape fordumsprakt i Britannia Hotel. Nå har det dukket opp uforutsette utfordringer.

Odd Reitan - Foto: Scanpix

Odd Reitan - Foto: Scanpix

Artikkel av:  Redaksjonen
17. april 2017 - 09.38

(Kapital): Odd Reitan vil bruke en milliard kroner på å rehabilitere Britannia Hotel, en av trønderhovedstadens stoltheter, men Fylkesmannen har nå satt på bremsene ved å vedta en midlertid fredning av deler av interiøret, skriver Kapital.

- Vi har ambisjoner om å skape et av landets absolutt beste hoteller og gjenskape bygningens fordums prakt og storhet. Men da går det ikke an å bare flikke på noe gammelt, da må vi ta skikkelig tak i det og renovere det slik at det fremstår som et klassisk britisk hotell av dagens standard, sier Svein Erik Nordbotten, adm. direktør i E.C. Dahls Eiendom, det Reitan-eide selskapet som er ansvarlig for ombyggingen av hotellet, til magasinet.

1897-bygget

Ett av de tre byggene som hotellet opprinnelig besto av er nå revet. Striden står om det eldste bygget, som kalles 1897-bygget, og som i nesten 20 år har vært berørt av et lokalt vernevedtak. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har ifølge Kapital nå imidlertid kommet på banen og utvidet dette med et midlertidig fredningsvedtak som omfatter langt mer.

- Vedtaket om midlertidig fredning av eksteriør og deler av interiøret gjenspeiler at Britannia Hotel er blant Norges eldste hoteller i kontinuerlig drift, og at mye av bygningens eldste deler fra 1800- og 1900-tallet er intakt og verneverdig, sier fylkesdirektør i Sør-Trøndelag, Karen Espelund.

- Britannias posisjon som hotell har vært unik nord for Dovre, hotellet har også hatt en viktig posisjon både i Trondheim og på landsbasis. Interiørene som inngår i den midlertidige fredningen er viktige for å formidle hotellets historie for fremtidige generasjoner, påpeker hun overfor magasinet.

Fordyrende

Enigheten om hotellets posisjon er åpenbart stor, men det er ifølge Kapital ikke like stor enighet om veien videre. Nordbotten påpeker at de tok utgangspunkt i både tilstanden og vedtatte planer da de planla prosjektet.

- Men den midlertidige fredningen går langt utover dette og legger veldig store begrensninger på oss. Vi må søke dispensasjon dersom vi ønsker å gjøre noe som går utover fredningen, og det gjør prosessen veldig tungvint og fordyrende, sier han, men mener det er for tidlig å gi anslag på akkurat hvor mye dyrere det vil bli.

- Jeg vet bare at det vil koste veldig mye ekstra. Vedtaket legger også begrensninger for de som skal drive hotellet. Vi stusser litt når vi ønsker å ta hotellet tilbake til fordums prakt og får et slikt midlertidig fredningsvedtak i fanget.

Reitangruppen har anket fredningsvedtaket til Riksantikvaren, der saken nå ligger til behandling. Planene er å gjenåpne i årsskiftet 2018/2019, og etter rehabiliteringen skal Britannia Hotel kunne tilby gjestene 260 rom.