Næringsliv

Påvist ILA ved anlegg i Troms

Mattilsynet har fått bekreftet mistanke.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
26. mai 2017 - 15.27

Mattilsynet har fredag fått bekreftet mistanken og påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 30216 Kvitfloget i Tranøy kommune i Troms, ifølge TDN Finans. 

Eier av lokaliteten er SalMar Nord AS.

Det ble meldt om mistanke om ILA ved lokaliteten den 19. mai.