Næringsliv

Bekreftet ILA ved lakseanlegg

Mattilsynet har fått bekreftet mistanke om ILA ved Grieg Seafoods sjølokalitet. 

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
16. juni 2017 - 15.33

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Grieg Seafoods sjølokalitet 15517 Tinnlandet i Hammerfest kommune i Finnmark, melder Mattilsynet fredag.

Grieg Seafood meldte tidligere i juni at det var mistanke om ILA på lokaliteten.

Fisken ved Tinnlandet har slaktestørrelse og lokaliteten er under utslakting.

«For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse», heter det i meldingen.