Næringsliv

Lakseprisen trekker nedover

Eksportprisen på fersk laks falt i forrige uke.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
21. juni 2017 - 08.14

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittlig eksportpris var 67,87 kroner pr kilo for fersk oppdrettslaks i uke 24, som tilsvarer en nedgang på 2,9 prosent fra uken før. 

Eksporten fra Norge av fersk oppdrettslaks var i perioden 13.680 tonn, som tilsvarer en oppgang på 7,0 prosent fra foregående uke.

Eksporten av frossen laks var 345 tonn, mens prisen var 69,42 kroner pr kilo.

Prisen er 0,8 prosent lavere enn uken før, men 17,9 prosent høyere enn i fjor på disse tider. Til sammenligning har prisen på fersk laks falt med 2,3 prosent på årsbasis.